Arısu Mühendislik        
1996 yılından bugüne altyapı sektöründe hizmet veren firmamız, kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve içmesuyu arıtma tesisi projeleri ve bu projelere ait mimari, statik ve betonarme projeleri ile doğalgaz projeleri konularında deneyim sahibidir.
Ana Faaliyetler
- İçmesuyu İletim ve Şebeke Projeleri,
- İçmesuyu Arıtma Projeleri,
- Kanalizasyon Projeleri,
- Kanalizasyon Arıtma Projeleri,
- Deniz Deşarjı Projeleri,
- Yağmursuyu Projeleri,
- Servis Yolu Projeleri,
- Katı Atık Depolama Projeleri
- Doğalgaz Projeleri